Kategoria: stomatologia

Rozwój stomatologii

W latach 40 odpowiedzi na wzrost liczby nowych dentystów oraz technik dentystycznych ustanowiono pierwszą praktykę stomatologiczną, która reguluje stomatologię. W Stanach Zjednoczonych pierwsza ustawa o praktyce dentystycznej wymagała od dentysty zaliczenia każdego egzaminu państwowej komisji medycznej, aby móc praktykować stomatologię w konkretnym stanie. Ponieważ jednak akt dentystyczny był rzadko egzekwowany, niektórzy dentyści nie przestrzegali ustawy.…

Read the full article