doradca zamówień publicznych i jego rola w procesie ich przeprowadzania.

W 2004 roku została zakończona reforma określająca przepisy o zamówieniach publicznych. Reforma była rozstrzygana przez kilka lat. Zostały wówczas wydane dwie dyrektywy tak zwana klasyczna oraz sektorowa. W najbliższym okresie czasu spodziewane są zmiany w przepisach które odnoszą się do odwoławczych procedur. Jednak idy przeprowadzamy zamówienia publiczne może się okazać że przyda nam się pomoc. Możemy wtedy znaleźć dobre wyjście z sytuacji w której zostanie zatrudniony doradca adwokat Poznań ponieważ osoba ta pomoże nam zarówno pod względem prawnym oraz finansowym przeprowadzić procedurę zamówień publicznych. Nowe dyrektywy które obecnie obowiązują dotyczą zamówień publicznych w zakresie związanym z robotami budowlanymi. Zmienił się więc proces dostaw i usług. Natomiast dyrektywa która reguluje publiczne zamówienia zarówno w sektorze gospodarki wodnej a także transportem energetycznym. Państwa członkowskie miały wyznaczony czas do 31 stycznia 2006 roku na zaimpelemntowanie dyrektyw oraz dostosowanie ich do swojego krajowego ustawodawstwa.